Συστήματα Παραγωγής

Διδάσκων/ουσα
Κωδικός Μαθήματος
ΕΠ008
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση βασικών αρχών για τον σχεδιασμό, έλεγχο και λειτουργία συστημάτων παραγωγής‐αποθεμάτων. Οι αρχές αυτές εκφράζονται με αυστηρά ποσοτικούς όρους μέσα από την ανάπτυξη και ανάλυση  στάσιμων/ δυναμικών, ντετερμινιστικών/πιθανοθεωρητικών μαθηματικών πρότυπων.

Στόχοι του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και ερμηνεία της επίδρασης μεταβλητών απόφασης (π.χ., μέγεθος παρτίδας παραγωγής/παραγγελίας, απόθεμα ασφαλείας) παραμέτρων κόστους (π.χ., σταθερών και μεταβλητών κοστών παραγγελιών/ παραγωγής, διατήρησης/έλλειψης αποθεμάτων), τεχνικών περιορισμών (π.χ., παραγωγικής δυναμικότητας, χωρητικότητας, προτεραιοτήτων), και χαρακτηριστικών εξωγενών εισαγόμενων (π.χ. ζήτησης προϊόντων, προμήθεια πρώτων υλών) στην δυναμική εξέλιξη και απόδοση συστημάτων παραγωγήςαποθεμάτων.

Διαλέξεις 

 • Πρότυπα παραγωγής‐αποθεμάτων με σταθερή ζήτηση
  • Βασικό πρότυπο Economic Order Quantity (EOQ) και επεκτάσεις του στις περιπτώσεις ελλείψεων προϊόντων, εκπτώσεων για μεγάλες παραγγελίες, πολλαπλών προϊόντων με περιορισμένων πόρους
  • Βασικό πρότυπο Economic Production Lot (EPL) και επέκταση του στην περίπτωση πολλαπλών προϊόντων ‐ πρότυπο Economic Lot Scheduling Problem (ELSP)
  • Σειριακό πρότυπο EOQ
 • Πρότυπα αποθεμάτων με τυχαία ζήτηση
  • Πρότυπο «εφημεριδοπώλη» και επεκτάσεις του
  • Βασικό πρότυπο Lot size – Reorder point (Q,R) και παραλλαγές του για εναλλακτικούς τρόπους κοστολόγησης ελλείψεων και τυχαίους χρόνους προμήθειας υλικών.
 • Βασικά στοιχεία συστημάτων Material Requirements Planning (MRP)
 • Πρότυπα παραγωγής‐αποθεμάτων με ντετερμινιστική, χρονικά μεταβαλλόμενη ζήτηση
  • Πρότυπο Dynamic Lot Sizing με ή χωρίς περιορισμένη δυναμικότητα και επεκτάσεις του σε πολλαπλά προϊόντα
 • Στοχαστικά πρότυπα συστημάτων παραγωγής
  • Επισκόπηση βασικών στοιχείων θεωρίας Μαρκοβιανών αλυσίδων
  • Πρότυπο συστήματος δύο αναξιόπιστων μηχανών εν σειρά με ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης περιορισμένης χωρητικότητας – ανάλυση σε διακριτό και συνεχή χρόνο
  • Μεταβλητότητα, τυχαιότητα και ο Νόμος του Little
  • Μεταβλητότητα χρόνων παραγωγής λόγω απρόβλεπτων (π.χ. βλάβες) ή προγραμματισμένων (π.χ. προετοιμασία μηχανών) διακοπών.
  • Διάδοση της μεταβλητότητας και φαινόμενα αναμονής και μπλοκαρίσματος σε γραμμές παραγωγής 

Βιβλιογραφία 

 • Buzacott, J. A. and Shanthikumar, J. A. (1993) Stochastic Models of Manufacturing Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Gershwin, S. B. (1994) Manufacturing Systems Engineering. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
 • Hopp, W. J. and Spearman, M. L. (2000) Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management, 2E. McGraw‐Hill, Boston MA.
 • Nahmias, S. (2009) Production and Operations Analysis, 6E. McGraw‐Hill, Boston, MA.
 • Silver, E. A., Pyke, D. F. and Peterson, R. (1998) Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3E. Wiley, New York, NY.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.