ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο ΔΠΜΣ μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.