ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2017-2018

16/10/2017

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ "Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη" για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.