ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

2017-07-31

Δείτε την νέα προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Δείτε επίσης υποδείγματα της νέας αίτησης συμμετοχής στο ΔΠΜΣ και του πίνακα επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.