ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

5/7/2018

Δείτε την νέα προκήρυξη του ΔΠΜΣ ΝΕΚΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε επίσης τα υποδείγματα της αίτησης συμμετοχής στο ΔΠΜΣ και του πίνακα επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.