Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις και νέα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δείτε την νέα προκήρυξη του ΔΠΜΣ ΝΕΚΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε επίσης τα υποδείγματα της αίτησης συμμετοχής στο ΔΠΜΣ και του πίνακα επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων.

περισσότερα...

Δείτε εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων του ΔΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

περισσότερα...

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

περισσότερα...

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, 18:30 - 20:30, Αμφιθέατρο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

περισσότερα...

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.