Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις και νέα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

περισσότερα...

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

περισσότερα...

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

περισσότερα...

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

περισσότερα...

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.