ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡ. ΕΞ. 2017-2018

15/3/2018

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.