Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) / 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)
ΤΜΗΜΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)  
Καινοτομία και Περιφερειακή ΑνάπτυξηYΤΜΧΠΠΑ
Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής ΙYΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
Στρατηγική των ΕπιχειρήσεωνYΤΟΕ
Μάθημα Επιλογής Ε  
Μάθημα Επιλογής Ε  
   
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (2ο)  
Διοικητικό ΜάρκετινγκYΤΟΕ
Καινοτομία και ΕπιχειρηματικότηταYΤΟΕ
Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής ΙΙYΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
Μάθημα Επιλογής Ε  
Μάθημα Επιλογής Ε  
     
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (3ο)  
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ  
     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    
Ευρωπαϊκή ΟλοκλήρωσηΕΤΜΧΠΠΑ
Η Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΕΤΜΧΠΠΑ
Μέθοδοι ΈρευναςΕΤΜΧΠΠΑ
Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας: Πολιτική και ΔιαχείρισηΕΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ
Ποσοτικές Μέθοδοι στη ΧρηματοοικονομικήΕΤΟΕ
Στρατηγική Διοίκηση Μεταφορών - LogisticsΕΤΜΜ
Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΕΤΟΕ
     
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ    
Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας και LogisticsΕΤΜΜ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρωπίνων ΠόρωνΕΤΟΕ
Προσομοίωση Εφοδιαστικών ΑλυσίδωνΕΤΜΜ
Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Πολιτικών Αστικής ΑνάπτυξηςΕΤΜΧΠΠΑ
Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση ΕπενδύσεωνΕΤΜΧΠΠΑ
Ψηφιακό ΜάρκετινγκΕΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

ΤΜΧΠΠΑ: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΤΟΕ: Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων
ΤΜΜ: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.