Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Διδάσκων/ουσα
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΥΠ005
Πιστωτικές Μονάδες
8
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική αντίληψη και νοοτροπία των φοιτητών, καλλιεργώντας τις απαραίτητες δεξιότητες για αναγνώριση και αξιολόγηση καινοτομικών επιχειρηματικών ‘ευκαιριών’, καθώς και να τους φέρει σε επαφή με τις βασικές λειτουργίες και το σχεδιασμό μιας αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές θα συγκροτήσουν επιχειρηματικές ομάδες και θα επιλέξουν επιχειρηματική ιδέα, την οποία στη συνέχεια θα αναπτύξουν. Στη διάρκεια του εξαμήνου θα αναπτύσσονται εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας, με άμεση εφαρμογή στο έργο των επιχειρηματικών ομάδων.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Τα κύρια αντικείμενα που θα αναπτύσσονται στο μάθημα θα είναι:

1. Χαρακτηριστικά της καινοτόμου επιχειρηματικότητας

2. Συγκρότηση επιχειρηματικής ομάδας

3. Επιλογή και ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου

4. Χωροθέτηση καινοτόμων επιχειρήσεων

5. Ανάπτυξη νέας επιχείρησης (proof of concept, traction, σενάρια μεγέθυνσης)

6. Στρατηγικές επιχείρησης και συνεργασίες

7. Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος και τεχνολογίας

8. Στρατηγική marketing

9. Οικονομικές προβλέψεις, λογιστικές καταστάσεις

10. Στρατηγική χρηματοδότησης

11. Παρουσίαση επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Οι εργασίες (projects) των ομάδων των φοιτητών θα αφορούν είτε στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, είτε στην ανάπτυξη σχεδίων για την αξιοποίηση φυσικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πόρων, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών σε κλάδους όπως ο αγρο-βιομηχανικός, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες εμπειρίας κ.λπ. Στη διάρκεια του εξαμήνου θα αναπτύσσονται εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας, με άμεση εφαρμογή στο έργο των επιχειρηματικών ομάδων. Στη διάρκεια του μαθήματος οι ομάδες θα υποστηρίζονται από έμπειρους coaches και θα έρχονται σε επαφή με μέντορες από το δίκτυο της ΜΟΚΕ. To 50% του μαθήματος θα διεξάγεται σε μορφή στούντιο, στο εργαστήριο της ΜΟΚΕ. Επίσης θα συμμετέχουν σε δράσεις νέας επιχειρηματικότητας (Open Coffee, Start-up Weekend κ.λπ.).

 

Βιβλιογραφία

Osterwalder Α. και Pigneur Υ. (2013) Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, Αθήνα: Παπασωτηρίου

Ries, E. (2013) Lean Startup : Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση: Πώς οι σημερινοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν καινοτομίες για τη δημιουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων, Αθήνα: Λιβάνης.

Storey D. κ.ά. (2012) Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Αθήνα: Κριτική.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.