Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Διδάσκων/ουσα
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΥΠ005
Εξάμηνο
Εαρινό

Σκοπός του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να θέσουν σε εφαρμογή της γνώσης τους καθώς και να αποκτήσουν νέες στη διάρκεια της ανάπτυξης ενός πραγματικού επιχειρηματικού σχεδίου. Για το σκοπό αυτό στην πρώτη φάση του μαθήματος οι φοιτητές θα συγκροτούν επιχειρηματικές ομάδες και θα επιλέγουν επιχειρηματική ιδέα, την οποία στη συνέχεια θα αναπτύσσουν. Στη διάρκεια του εξαμήνου θα αναπτύσσονται εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας, με άμεση εφαρμογή στο έργο των επιχειρηματικών ομάδων.

Στόχοι του μαθήματος 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν σύγχρονη αντίληψη για το επιχειρείν και να εξοικειωθούν με τα δυναμικά εργαλεία και έννοιες που έχουν καταξιωθεί στο πλαίσιο της νέας επιχειρηματικότητας, να οικοδομήσουν ευρεία αντίληψη του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας και να αποκτήσουν τις κοινωνικές και επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες απαιτούνται για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη διάρκεια του μαθήματος οι ομάδες θα υποστηρίζονται από έμπειρους coaches και θα έρχονται σε επαφή με μέντορες από το δίκτυο της ΜΟΚΕ. To 50% του μαθήματος θα διεξάγεται σε μορφή στούντιο, στο εργαστήριο της ΜΟΚΕ. Επίσης οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε δράσεις νέας επιχειρηματικότητας (Open Coffee, Start‐up Weekend κλπ.). Οι εργασίες – projects – των ομάδων των φοιτητών θα αφορούν είτε στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, είτε στην ανάπτυξη σχεδίων για την αξιοποίηση φυσικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πόρων, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών στους σε κλάδους όπως ο αγρο‐βιομηχανικός, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες εμπειρίας κοκ.

Διαλέξεις

 • Η έννοια και οι μορφές της επιχείρησης
 • Χαρακτηριστικά της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
 • Συγκρότηση επιχειρηματικής ομάδας
 • Επιλογή και ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου
 • Χωροθέτηση καινοτόμων επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη νέας επιχείρησης (proof of concept, traction, σενάρια μεγέθυνσης)
 • Στρατηγικής επιχείρησης και συνεργασίες
 • Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος και τεχνολογίας  Στρατηγική marketing 
 • Οικονομικές προβλέψεις, λογιστικές καταστάσεις
 • Στρατηγική χρηματοδότησης
 • Παρουσίαση επιχειρηματικού εγχειρήματος

Βιβλιογραφία 

 • Osterwalder Α. & Pigneur Υ. (2013) Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, Παπασωτηρίου
 • Ries, E. (2013) Lean Startup : Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση: Πώς οι σημερινοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν καινοτομίες για τη δημιουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
 • Greene F.J., Storey, D.J., Χασσίδ, Ι και Φαφαλιού Ε. (2011) Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Κριτική  

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.