ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡ. ΕΞ. 2016-2017

Δείτε εδώ το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΔΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.