ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΝΕΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

5/5/2017

Δείτε την προκήρυξη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017.

Δείτε επίσης υποδείγματα της αίτησης συμμετοχής στο ΔΠΜΣ και του πίνακα επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων.

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.