Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Καθ. Γεώργιος Πετράκος

Tηλ: 2421 074488 | Fax: 2421 074385
e-mail: petrakos@uth.gr

Γραμματέας: Ισίδωρος Παππάς

Tηλ: 2421 074455 | Fax: 2421 074384
e-mail: ipapas@uth.gr

 
 

 
 

Γραμματεία: Σταυρούλα Βαφειάδου

Tηλ: 2421 074444
e-mail: stvafeia@uth.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας!

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.