Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Αναπλ. Καθ. Βικτώρια Μπέλλου

Tηλ: 2421 074729
e-mail: vbellou@econ.uth.gr

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ.

e-mail: neka-master@uth.gr

Ισίδωρος Παππάς
τηλ. 2421 074455, e-mail: ipapas@uth.gr
Στέβη Βαφειάδου
τηλ. 2421074444, fax: 2421074384
e-mail: stvafeia@uth.gr


Επικοινωνήστε μαζί μας!

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.