Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής Ι

Διδάσκων/ουσα
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κωδικός Μαθήματος
ΥΠ003
Πιστωτικές Μονάδες
4
Εξάμηνο
Χειμερινό

Σκοπός του Σεμιναρίου 

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η κατανόηση των οικονομικών αλλαγών στο επίπεδο της οικονομίας και της επιχείρησης σε ένα εθνικό και  διεθνές περιβάλλον ραγδαίων μετασχηματισμών, ανισορροπιών, ευκαιριών, αλλά και κινδύνων. Επιδιώκει την  ώσμωση της γνώσης και των νέων ιδεών με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας αλλαγής, η οποία θα είναι εξωστρεφής και προϊόν επιλογής και όχι ανάγκης.

Στόχος του Σεμιναρίου 

Ο στόχος του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις και συζητήσεις σε μια σειρά από θέματα τα οποία αποτελούν νέες αιχμές στην επιχειρηματική λειτουργία και αφορούν τα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές και περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες (clusters), την κοινωνική οικονομία, τις συμπράξεις και συνέργειες της έρευνας με την παραγωγή, τα incubators και τα spin-offs.

Διαλέξεις

Το σεμινάριο λειτουργεί  κυρίως με προσκεκλημένους ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο και το χώρο της πραγματικής οικονομίας και αποτελεί μια ευκαιρία συζήτησης και brainstorming με ειδικούς. 

© 2015 Π.Μ.Σ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.